பஞ்சகவ்யா தயாரிப்பு முறை மற்றும் அதன் பயன்களை நாம் பஞ்சகவ்யா என்ற தலைப்பில் பார்த்தோம். பஞ்சகவ்யத்தில் உபயோகப்படுத்தும் பொருட்களின் பயன்கள் பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். பஞ்சகவ்யத்தில் எண்ணற்ற சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது. பயிர்களுக்கு மட்டுமல்லாது கால்நடைகளுக்கும் மிகவும் பயன் தருவது பஞ்சகவ்யம்.  பஞ்சகவ்யத்தின் பயன்கள் பசுமாட்டு சாணம்: பாக்டீரியா, பூஞ்சாணம், நுண்ணுயிர் சத்துக்கள் பசுமாட்டு சிறுநீர்: பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான தழைச்சத்து பால்:...

பஞ்சகவ்யத்தில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கின்றன?’ என்று டாக்டர் நடராஜனிடம் கேட்டோம். அவர் கூறியது, செங்கல்பட்டு இயற்கை விவசாயி பி.பி.முகுந்தன், பஞ்சகவ்யத்தில் கள் சேர்த்தும் சேர்க்காமலும் இரண்டு விதமாக பஞ்சகவ்யத்தைத் தயார் செய்து, அங்குள்ள உயிரியில் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வு மையத்தில் உள்ள முதன்மை விஞ்ஞானி சோலையப்பனிடம் ஆராய்ச்சி செய்யக் கொடுத்தார். அதை ஆராய்ந்து பார்த்ததில், அவர்களே பிரமித்துப் போகும் அளவுக்கு அதில் நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள்...

இலை இலைகளின் மேல் பஞ்சகவ்யத்தை தெளிக்கும் போது அந்த இலைகள் அடர்த்தியாகவும் பெரிய இலைகளாகவும் உருவாகும். ஒளிச்சேர்க்கை முறை உருவாகி உயிரியல் திறன், கருத்தொகுப்பு அதிகளவ வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையை இயங்கச் செய்யும். தண்டு தண்டுகள் அடிமரத்தின் அருகிலேயே உருவாகும். தண்டுகள் மிகவும் வலிமையாகவும் மற்றும் அதிகப்படியான பழங்களை முதிர்ச்சியடையச் செய்யும். கிளைகள் பெரியதாகி வளரும். வேர் வேர்கள் மட்டுமீறியும், அடர்த்தியாகவும்...

மண்ணை வளமாக்க பல தானிய பயிர்களை மன்னியில் விதைத்து அது வளர்ந்து பூ பூத்த பிறகு மடக்கி உழ வேண்டும். பல தானிய பயிர்களில் இருக்கும் இலைகள், தண்டு, வேர்களில் உள்ள நுண்ணூட்டங்கள் மண்ணில் சேர்ந்து மண்ணை வளமாக்குகிறது. இந்த  நுண்ணூட்டங்கள் மக்கியபின் எருவாகி நுண்ணுயிர்களுக்கு உணவாகிறது. பல விதமான செடிகளின் வேர்களில் உருவாகும் நுண்ணுருயிர்களிலிருந்து நாம் பயிரிடப்போகும் பயிர்களுக்கு தேவையான சத்துக்களை மண்ணிலிருந்து எடுத்து கொடுப்பதற்கு உதவி...

வயிறு உப்புசம்  பயறுவகை தீவனத்தை அதிகமாக உட்கொண்டதாலோ அல்லது தீவனத்தை திடீரென மாற்றுவதாலோ வயிறு உப்புசம் ஏற்படலாம். இதற்க்கு நல்லெண்ணெய் அல்லது கடலெண்ணெய் 250 மி.லி வாய் வழியே ஊற்ற வேண்டும். சோப்புத்தண்ணீர் 60 மி.லி எண்ணெயுடன் வாய் வழியாக கொடுக்கலாம். புறை ஏற்படாமல் கவனமாக மருந்தை ஊற்ற வேண்டும். கால்நடைகளுக்கு வயிறு உப்புசம் அதிகமாயின் அவை மூச்சுவிட சிரம்ப்படும். எனவே மருத்துவரை கொண்டு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். வயிறு உப்புசம் ஏற்பட பிற காரணங்கள்,...

கிணற்றுப்பாசான் சூரியகாந்தி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பூக்கும் தாவரமாகும். இது வெட்டுக்காயப் பூண்டு என்று அழைக்கப்படும் இது பரவலாக களைச் செடியாக அறியப்படுகிறது. மூக்குத்ததிப்பூண்டு, வெட்டுக்காயபச்சிலை, காயப்பச்சில்லை, செருப்படித்தழை மற்றும் தென்தமிழகத்தில் பேச்சு வழக்கில் தாத்தாப்பூச்செடி என்று பல பெரியர்களில் இது அழைக்கப்படுகின்றது. டிரிடாக்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றது. இதன் தாயகம் மத்திய அமெரிக்கா. இந்த செடி சிறியதாகவும்,...