பஞ்சகவ்யத்தில் இருக்கின்றன சத்துக்கள் (Properties of Panchagavya)

பஞ்சகவ்யத்தில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கின்றன?’ என்று டாக்டர் நடராஜனிடம் கேட்டோம். அவர் கூறியது,

பஞ்சகவ்யத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய, உயிரியில் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வு மையத்தில் பஞ்சகவ்யத்தில் கள் சேர்த்தும் சேர்க்காமலும் இரண்டு விதமாக பஞ்சகவ்யத்தைத் தயார் செய்து கொடுத்தார்கள். ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்ததில் பஞ்சகவ்யத்தில் மிக மிக அதிகமாக நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் அதிக ஆற்றலுடன் இருப்பதை கண்டு மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள்.

குறிப்பு : பஞ்சகவ்யா தயாரிக்கும் முறை மற்றும் அதன் பயன்பாடு பற்றி தெரிந்து கொள்ள பஞ்சகவ்யா என்ற தலைப்பை படியுங்கள்.

பஞ்சகவ்யத்தில் தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தும் அசோஸ்பைரில்லம் பத்து கோடி இருந்தது. தழைச்சத்தை நிலைநிறுத்தும் அசடோபேக்டர் பல லட்சக்கணக்கில் இருந்தது. மணிச்சத்தைக் கரைத்துக் கொடுக்கக்கூடிய பாஸ்போபேக்டீரியா ஐந்து கோடிக்கும் அதிகமாக இருந்தது. நோய் எதிர்ப்பாற்றலைத் தரும் சூடோமோனஸ் ஆறு கோடிக்கு மேல் இருப்பதைக் கண்டு அவர்கள் அதிசயித்துப் போனார்கள்.

பயிர்கள் வளர்வதற்குத் தேவையான் 13 வகையான பேரூட்ட, நுண்ணூட்டச் சத்துக்களும் தேவையான அளவில் உள்ளன. எனவே, எல்லா வகையான பயிர்களுக்கும் தாராளமாகப் பயன்படுத்தலாம்” என்றார் அவர்.

மேலும் பயிர் வளர்ச்சியில் பஞ்சகவ்யத்தின் பயன்பாடு பற்றி அறிந்து கொள்ள செடி கொடிகளின் வளர்ச்சியில் பஞ்சகவ்யா என்ற தலைப்பை படியுங்கள்

இயற்கை விவசாயத்தில் பஞ்சகவ்யத்தின் பயன்பாடு குறித்த ஒரு சிறிய காணொளி

Print Friendly, PDF & Email
About the Author

I'm interested in blogging and sharing some useful information which I read from other sites and I'm interested on organic farming, home gardening, growing up trees etc...

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.