இரண்டு முறைகளில் மேல் உரமாக ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு 400 கிலோ...

ஒரு ஏக்கர் எலுமிச்சை நடவு செய்ய 200 நாற்றுகள் தேவைப்படும்....