பல்வேறு மருத்துவக் குணங்களைக் கொண்ட நறுமண உணவுப் பொருளான...

செம்பு மற்றும் பித்தளை பாத்திரங்களில் குடிநீரை தேக்கிவைக்கும்...