அக்காலத்தில் காலை உணவாக பெரும்பாலும் பழைய சோற்றைத் தான்...

சளி சளி, காய்ச்சல் போன்ற அனைத்தும் நம் உடலில் உள்ள தேவையற்ற...