வெறும் நூறு ரூபாயில் புற்று நோயை முற்றிலும் அழிக்க, வராமல்...