உடுமலை அருகே, விவசாயத்தில் கணவனுக்கு உதவியாக இருப்பதோடு,...