வேப்ப மரம் தான் இந்தியாவின் முதல் மூலிகை என்றால் ஆச்சரியம்...

பொதுவாக நரை முடியை 30-40 வயதிற்கு மேல் தான் சந்திப்போம். ஆனால்...

கடுக்காயின் மருத்துவ குணங்கள் பற்றி அறியும் முன், கடுக்காயை...

கடுக்காய் என்றால் என்ன கடுக்காய் என்பது மரத்திலிருந்து...

துளசி(Tulasi) என்பதற்கு ஒப்பில்லாதது என்று பொருள். இதிலிருந்தே...