சினை பிடிக்காத மாடுகளுக்கு அரை கிலோ வேப்பம்பிண்ணாக்கு தண்ணீரில்...

திரிபலா பொடி நெல்லிக்காய், கடுக்காய் மற்றும் தான்றிக்காய்...

துவர்ப்பு மற்றும் காரச் சுவைகள் கொண்ட ஜாதிக்காய் மனமகிழ்ச்சியை...

கோழிகளை எப்பொழுதும் கூண்டில் வைத்து வளர்க்க கூடாது. அவ்வாறு...