தென்னை மரங்கள் பெற்ற பிள்ளையை போல் காப்பாற்றும் என்பார்கள்....

வெள்ளாடுகள் இறைச்சிக்கும், பால் உற்பத்திக்காகவும் அதிகமாக...

கடுக்காய்க்கு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் உண்டு. கடுக்காயை பொடியாகவும் மற்றும் லேகியமாகவும் உண்ணும் பழக்கம் நம் முன்னோர்களிடையே உண்டு. கடுக்காயின்...

காலையில் இஞ்சி, கடும்பகல் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம்...

தமிழகத்தில், சேலம் அருகே உள்ள சேர்வராயன் மலைப்பகுதிகளிலும்,...

இயற்கை உரம் பயன் படுத்துவதால், மகசூல் 15 சதவீதம் அதிகரித்து...