வயிறு உப்புசம்  பயறுவகை தீவனத்தை அதிகமாக உட்கொண்டதாலோ அல்லது...

மூலிகையின்பெயர் –கிணற்றடிப்பூண்டு தாவரவியல்பெயர் –  TRIDAX...

கால்நடைகள் விவசாய்களின் உற்ற தோழனாக விளங்குபவை. இவை விவசாயிகளின்...

மூக்குத்தி மற்றும் கம்மல் செடி என அழைக்கப்படும் அசோலா மிகச்சிறிய...