விவசாய பெருமக்களே உஷார்!!!!!! ஊரடங்கு காலத்தில், சில இரசாயன...

இந்தியாவில் சுமார் 4.2 மில்லியன் எக்டரில் கரும்பு பயிரிடப்படுகிறது....

விவசாயத்தில் பயிர்களைச் சேதப்படுத்தி தீமை விளைவிக்கும்...

வணக்கம். நான் சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டு என்னை மிகவும் வியப்பில்...

கற்பூர கரைசல் ஒரு இயற்கை பூச்சி விரட்டி மற்றும் பயிர் ஊக்கி. ...

கால்நடைகளின் உடல் வளர்ச்சி, கருத்தரிப்பு, பராமரிப்பு மற்றும்...