வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பிலிருந்து பயிர்களை பாதுகாக்க(Save Plants from Grasshopper)

விவசாய பெருமக்களே உஷார்!!!!!!

ஊரடங்கு காலத்தில்,

சில இரசாயன மருந்தின் ஊக்கத்தினால்
வெட்டுக்கிளியின் (துள்ளுகடான்) பெருக்கம் அதிகமாகிவிடும்.

மாற்று மருந்து தேட வழியில்லாத நிலையில்

ஆயிரம், லட்சம் என படை எடுத்து வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.

தீர்வு

தோட்டங்களில், வரப்புகளில் 20,30 மிளகாய் செடியின் கத்தைகளை (காய்ந்த மிளகாய் மார்) பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
மிளகாய் மார்களில் காந்தல் தன்மை அதிகம் கொண்டது. [காடுகளின் தன்மைக்கேற்ப கத்தைகளை தயாராக வைத்திருக்கவும்]

தங்கள் காட்டுக்குள் வரும் பொழுது இதனை தீ வைத்து எரிக்க, புகைமூட்டம் சூழ வேகமாக வெட்டுக்கிளி திசை மாறும், வெளியேறிவிடும்.

அக்காலத்தில் நடந்த உண்மை சம்பவம்!!!!
அக்காலத்தில் தொலை தொடர்பு உபகரணங்கள் இல்லாத நிலையில் ஊதல் (சீட்டி அடித்தல், விசில்) மூலம் ஒவ்வொரு தோட்டத்திற்கும் தெரிவித்தார்கள்.
உடனடியாக கத்தைகளை (மிளகாய் மார்) தீ மூட்டி விரட்டுவார்கள்.
அன்று சீட்டி அடித்தல்!!
இன்று தொலைபேசி!!

எவ்வித மருந்திற்கும் கட்டுபடாது!!!

“இது ஒன்றே தீர்வு”

இது பழங்கால, பாரம்பரிய முறையாகும்.

விவசாய பெருமக்கள் முன் ஏற்பாடாக இருந்து கொள்வது நல்லது 🙏

“மிளகாய் மார் மிக நன்றாக வேலை செய்யும்
விவசாய பெருமக்களே இழந்தது போதும்
இனி விழித்திருப்போம்”

Print Friendly, PDF & Email
About the Author

I'm interested in blogging and sharing some useful information which I read from other sites and I'm interested on organic farming, home gardening, growing up trees etc...

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.