இன்று நிறைய வீடுகளில் கொசுக்களை விரட்ட கெமிக்கல்கள் கலந்த...